Dostrzegacie Państwo nowe wyzwania stojące przed Państwa przedsiębiorstwem? Studenci WIZ PP przygotowujący prace dyplomowe chętnie przeprowadzą badania w Państwa przedsiębiorstwie, a w ramach prac dyplomowych opracują propozycje nowych rozwiązań, działań doskonalących, a nawet kierunki dalszych badań i prac rozwojowych. Tematy badawcze w ramach prac dyplomowych można zgłaszać do promotorów lub do dr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy, roma.marczewska-kuzma@put.poznan.pl (Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich WIZ PP)

W zakładkach przedstawiono inf. związane pracami dyplomowymi realizowanymi przez studentów kierunków prowadzonych na WIZ PP :

    • Inżynieria Bezpieczeństwa I stop., II stop. ścieżka kształcenia: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy/Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji/Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
    • Inżynieria Zarządzania (tryb stacjonarny i niestacjonarny) i Engineering Management (z językiem wykładowym angielskim, tryb stacjonarny) I stop., II stop. ścieżka kształcenia: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości/Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw (tryb stacjonarny i niestacjonarny) oraz Managing enterprise of the future (z językiem wykładowym angielskim, tryb stacjonarny)
    • Logistyka I stop., II stop. ścieżka kształcenia: Logistyka łańcuchów dostaw/Logistyka przedsiębiorstwa (tryb stacjonarny i niestacjonarny) oraz Logistics systems (z językiem wykładowym angielskim, tryb stacjonarny)